Үл Эвдэх Сорилийн багаж тоног төхөөрөмжийн худалдаа

Лайнюкс ХХК нь Үл Эвдэх Сорилийн багаж тоног төхөөрөмжийн худалдаа, нийлүүлэлт хийж гүйцэтгэж байна.

  1. Хэт богино авианы багаж

2.  Ханын зузааны багаж

 

3. Соронзон бөөмийн багаж

4. Радиографийн багаж

5. Хатуулаг хэмжигч багаж

6. Металлын химийн найрлага тодорхойлох багаж

7. Хэт богино авианы толгой, кабел

8. Шингэн нэвчүүлэх шалгалтын бодис