Гагнуурын технологи боловсруулж баталгаажуулах

Гагнуурын технологи боловсруулах

Манай компани AWS D1.1, ASME Sex IX , MNS ISO стандартуудын дагуу  Гагнуурын технологи боловсруулан баталгаажуулан шалгаж байна.

Мөн холбогдох ажлууд дээр Гагнуурын технологи боловсруулан гаргаж өгч байна.

Үүнд:

  • Бүх төрлийн шугам хоолой гагнах гагнуурын технологи
  • Метал хйиц гагнах  гагнуурын технологи тус тус гаргаж байна