SIUI PAUT/TOFD Сургалт

БНХАУ-ын Шантоу хотод 2019.02.25 - 2019.02.28 -ны хооронд SIUI PAUT/TOFD  Семинар болон Сураглтын хөтөлбөрт оролцов. Уг семинар нь SIUI компаний үйлдвэрийн сургалтын баазад болсон  ба 10 орны 15 гишүүн оролцсон .

Тус семинар нь ҮЭС-ын орчин үеийн шинэ тоног төхөөрөмж, PAUT/TOFD  багажийг танилцуулсан.

         Үүнд: SIUI SynScan:1,  SynScan:2, Super   PAUT, TOFD  

                    SMARTOR: Хэт богино авианы багаж гэх мэт.

Тус семинарт: Лайнюкс ХХК-ийн Гүцэтгэх захирал О. Мөнхтөгс,  ҮЭС-ийн Инженер Д. Сүрэндорж нар оролцов.