Цасны баяр 2013

2013-02-23.  Жил бүр уламжлал болгон ZME, Lynux, HMW компаний дунд зохион байгуулагддаг Цасны баярыг Лайнюкс компани зохион байгууллаа.