Аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ гардан авлаа

Ухаа Худаг төсөл НБҮ-ийн хаягдал өтгөрүүлэгчийн 3-р үе дээр ажиллах хугацаандаа осол авааргүй ажилласан тул аюулгүй ажиллагааны гэрчилгээ гардан авлаа.