Эрхэм зорилго

Дэвшилтэт техник технологийг ашиглан чанарын хяналтын цогц үйлчилгээгээр аж үйлдвэрийн салбарын найдвартай, аюулгүй ажиллагааг хангахад оршино.