Төсөл хөтөлбөр

Оюу Толгой Босоо ам#2-н Өргүүрүүдийн ган татлага холбох хэрэгсэл

Оюу Толгой Босоо ам#2-н Бүтээгдэхүүн тээврийн, хүн тээврийн өргүүрүүдийн ган татлага холбох хэрэгслүүд дээр үл эвдэх сорилын шалгалт хийж гүйцэтгэв.

more
*Оюу Толгой төсөл Босоо ам #2

Оюу Толгой Босоо ам #2 -н Босоо ам тоноглол төслийн +35.5 түвшинээс -1284 түвшин хүртэлх метал хийцийн гагнуурын оёдлуудад үл эвдэх сорилын шалгалт хийж гүйцэтгэж байна.

more